Es valorarà:

  • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
  • Experiència laboral en neonatologia.
  • Experiència laboral acreditada com a especialista en pediatria.
  • Formació addicional específica per al lloc de treball.
  • Experiència docent i investigadora.

Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits: 

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Pediatria.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim:

  • Contractes laborals temporals a jornada completa i parcial (possibilitat de realitzar atenció continuada).

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJ PED 10 19

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019

Contacte: Joan Romera

Telèfon: 977 312 228 Ext. 55131

Arxiu PDF amb tota la informació