Curs acadèmic: Curs 2019/2020 / Tipus de curs: Màster Propi / Nombre de crèdits: 65.00 Crèdits ECTS / Matrícula: 2694 € (taxes incloses)

Folletó informatiu en PDF  

Cartell informatiu en PDF