El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya és una corporació de dret públic que agrupa els col·legis professionals de metges existents a Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

Estatuts (Arxiu PDF)  

El web del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya  

 

Compartir: