El COMT

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona és una corporació de caràcter professional que representa el col·lectiu de metges i metgesses que exerceixen la medicina a la província de Tarragona, i assumeix un seguit de competències i funcions en tot allò que afecta la salut pública, l’ordenació de l’exercici de la medicina i la conservació dels seus valors ètics. Aquesta institució es va fundar l'any 1898, i actualment l'integren més de tres mil professionals de la medicina.