La infecció produïda pel coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 ha suposat una situació d’emergència sanitària que ha portat a la declaració de pandèmia per la OMS l'11 de març de 2020 i la declaració de l'Estat d'Alarma a Espanya el 14 de març de 2020.

Algunes dades rellevants que es deriven dels estudis relacionats amb el tema suggereixen que en la població sotmesa a quarantena, les alteracions emocionals poden ser més elevades. Pareix ser que la major exposició al contagi, les creences sobre la malaltia i molt especialment, l'autoeficàcia en el seguiment de les pautes, són variables importants per entendre la realització de conductes de protecció eficaces així com els nivells de símptomes psicològics presentats.

Aquest protocol s'adreça a la ciutadania en general que es troba confinada, també a casos positius, familiars que han perdut un ésser estimat i professionals sanitaris. El seu objectiu és evitar que aquestes emocions es converteixin en un problema afegit, i aconseguir que les persones que hagin de guardar quarantena ho visquin amb calma, intel·ligència i bona disposició, el que generarà el màxim de benestar per a elles, els seus i el conjunt de la població.

Aquest document ha estat elaborat per un equip de psicòlegs d'adults de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre.

Descarregar el document PDF