Per tal de donar atenció als professionals de la salut que, a causa de l’actual crisi sanitària, presentin malestar i patiment emocional, s’intensifica el Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut (SEPS) de la Fundació Galatea. El servei s’ofereix via telefònica i/o per videoconferència, amb els professionals del Quadre de Facultatius amb què compta la Fundació Galatea.

La via d'accés continua sent la Unitat d'Acollida de la Fundació Galatea. Aquesta unitat, rebrà, acollirà i adreçarà al professional en situació de patiment emocional als diferents experts de la Fundació Galatea que, en el termini més breu possible, hi connectaran per telèfon o videoconferència. El nombre d'intervencions serà a criteri del facultatiu.

  • Accés al servei: Unitat d'Acollida de la Fundació Galatea.
  • Telèfon: 93 567 88 56