Comparteix:

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) lamenta que s’estiguin presentant problemes puntuals a partir de la publicació del Reial Decret 954/2015 de 23 d’octubre pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

En la línia del comunicat que ha fet públic el Fòrum de Metges d’Atenció Primària, el COMT considera que aquests incidents s’estan produint “per interpretacions que no responen a la realitat de les normatives en el dia a dia de l’exercici dels professionals”, sobre la base dels principis d'atenció integral de la salut i per a la continuïtat assistencial que estableix la Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), on estan fixades les funcions i competències que li corresponen a cada professió per oferir la millor qualitat d'atenció sanitària als pacients.

En aquest sentit, el COMT fa seu el posicionament del Fòrum de la Professió Mèdica (FPME) en relació al debat generat entorn de la publicació d’interpretacions sobre el Reial Decret 954/2015. El COMT considera que en la normativa vigent "queda perfectament delimitat el camp d'actuació i les competències de les dues professions respecte a les responsabilitats de metges i d'infermers, en relació amb els medicaments subjectes per Llei a prescripció mèdica".

Del posicionament abans esmentat, el COMT manifesta:

  1. Que la prescripció de medicaments subjectes a prescripció mèdica és inseparable del diagnòstic, l'aprenentatge del qual s'adquireix fonamentalment en els estudis universitaris del grau de medicina, durant l'activitat formativa postgraduada i amb l'activitat assistencial tutelada. I, en conseqüència, la prescripció només és competència del metge i, si s'escau, de l'odontòleg i el podòleg en l'àmbit de les seves respectives professions.
  2. Que l'article 3.2 del Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre, és coherent amb la LOPS, amb l'ordre públic, amb l'equitat, amb la bona fe, amb el sentit comú i amb el dictamen que sobre el projecte de la norma va emetre preceptivament el Consell d'Estat. El R.D. només desplega un aspecte inclòs en la LOPS i no hem d’oblidar que un R.D. mai pot substituir una Llei.
  3. Que en defensa de la millor protecció de la salut i de la seguretat de l'atenció als pacients, els metges han de registrar sempre a la història clínica les decisions i ordres de tractament que són de la seva competència, així com també han de emetre-les i traslladar-les formalment als professionals d'infermeria. En cap cas han d'assumir funcions que no els hi corresponen.
  4. Que alguns metges s'han posat en contacte amb aquesta corporació posant de manifest les dificultats per a l'exercici de la professió com a conseqüència dels posicionaments de determinats grups d'infermeria, que reclamen la documentació escrita de les ordres i que fins ara haurien estat donades i assumides verbalment. Respecte aquestes situacions, el COMT recorda que la coordinació dels equips, l'establiment de les ordres i el seu compliment és competència dels centres a qui correspon la resolució dels conflictes que s'hi manifesten. No obstant, el Col·legi es posa a disposició de tots els metges per resoldre totes les qüestions que puguin ocasionar-se.
  5. Que advoca per la bona relació i treball en equip de tots els professionals sanitaris, en el marc dels principis de l'atenció integral de salut i per la continuïtat assistencial que estableix la LOPS, cadascú en les funcions i competències que li corresponen, per oferir la millor qualitat sanitària als pacients.
  6. Que encara que és lícit que cada professió defensi els seus interessos, caldria preguntar-se a qui beneficia realment aquest ambient enrarit que s’ha creat a partir de la publicació del Reial Decret. Mentre es generen problemes i controvèrsies entre els professionals mèdics i d’infermeria on abans no n’existien, els problemes importants de la sanitat (llistes d’espera, tancament de plantes i llits d’hospital, contractes laborals precaris, la reducció de plantilles, etc) són silenciats sinó oblidats.
  7. Que vol fer una crida a tots els professionals implicats a tornar a actuar amb sentit comú, com fins ara, en un clima de generositat i col·laboració que ha permès obtenir uns elevats índex de qualitat en el nostre sistema sanitari.


Dr. Fernando Vizcarro
President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Cercar