Comparteix:
Ciutadà exercint el seu dret a vot a les urnes el dia de les eleccions

Les eleccions municipals, celebrades el passat 24 de maig, han obert un nou escenari a la política local, amb la irrupció de noves forces als consistoris o canviant el color de les majories que havien governat fins ara. Els resultats d’aquests comicis també tenen la seva repercussió en el mapa sanitari, en la mesura que moltes de les entitats del sector tenen titularitat, total o parcialment, municipal.

Després de la constitució dels nous Ajuntaments del 13 de juny, aquest nou context podria dur canvis en alguns dels membres del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i la Unió Catalana d’Hospitals. Reus, epicentre del cas Innova, també ha vist modificada la composició del seu consistori mentre s’investiguen presumptes il·legalitats de les empreses municipals.

Com a institució encarregada de representar la professió mèdica davant la societat i les administracions, des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona vetllarem pel control deontològic i professional del sector. Per això,  també vigilarem de prop el nou sistema que començarà a implementar el SEM, que desmembrarà els equips i deixarà les ambulàncies de Suport Vital Avançat (tipus UCI) amb només dues persones, una infermera i un tècnic, obligant, en ocasions, a fer la primera valoració de l’emergència a la infermeria. Si la tasca del metge és assistir l’emergència, no ens podem plantejar la separació de l’equip en una urgència vital.

En tots els casos, ens comprometem a col·laborar amb totes les institucions sanitàries per garantir la millor atenció possible als ciutadans. I així ho vam manifestar al II Congrés Nacional de Deontologia Mèdica, on vam assenyalar la importància d’establir sinèrgies entre les comissions deontològiques i les facultats de medicina per tal de sensibilitzar i formar els alumnes correctament en les qüestions d’ètica mèdica. És per això que reclamem que aquesta formació sigui obligatòria a totes les facultats perquè, només així, podrem afrontar els reptes que la societat i els avenços científics imposen al desenvolupament de les funcions encomanades als Col·legis de Metges en el camp de l’ètica i la deontologia.

Sigui quina sigui la configuració final del mapa sanitari, el col·legi defensarà els professionals que exerceixen atenent als criteris de bona praxis mèdica.Dr. Fernando Vizcarro
President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Cercar