Comparteix:
Hipòcrates de Rubens

El professionalisme és el conjunt de principis ètics i deontològics, valors i comportaments que sustenten el compromís dels professionals de la medicina amb el servei als ciutadans, que evolucionen amb els canvis socials, i que avalen la confiança que la població te en els metges. El professionalisme és la base del contracte de la medicina amb la societat. Això exigeix anteposar els interessos del pacient als del propi metge, exigència que se sustenta entre altres principis en el de beneficència, no maleficència, autonomia i justícia.

 

Els professionals de la medicina posem a disposició de la població els coneixements, les habilitats i el bon judici per promoure i restablir la salut, prevenir i protegir de la malaltia i mantenir i millorar el benestar dels ciutadans. En conseqüència, la pràctica diària del professional metge implica el compromís amb:

  • la integritat en la utilització del coneixement i en l’optimització dels recursos.
  • la compassió com a guia d’acció davant el sofriment.
  • la millora permanent en l’exercici professional per garantir la millor atenció possible al ciutadà.
  • la col·laboració amb tots els professionals i institucions sanitàries en nom de la millora de la salut i el benestar de la població.

Actualment, la professió mèdica està assetjada per una explosió de tecnologia , forces de mercat canviant, problemes amb la prestació del servei de salut i globalització. Per tant, els metges trobem dificultats en complir les nostres responsabilitats amb els pacients i amb la societat i és per això que, ara més que mai, és vital reafirmar els principis i valors fonamentals i universals del professionalisme mèdic.

Per a mantenir la fidelitat del contracte social de la medicina durant aquest temps turbulent, creiem que els metges hem de reafirmar la nostra dedicació activa als principis del professionalisme, el que implica no tan sols al nostre compromís personal al benestar dels nostres pacients sinó també als esforços col·lectius per a millorar els sistemes de salut en benefici de la societat.

Dr. Fernando Vizcarro Bosch
President del Col·legi Oficial de Metges de TarragonaDr. Fernando Vizcarro
President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Cercar