Comparteix:

Arran dels estralls que ha provocat la crisi en el sector sanitari en general i, en particular, en relació a la reestructuració dels quadres mèdics de les companyies d’assegurances de salut, vam creure oportú dur a terme una enquesta entre els professionals que treballem amb Entitats d’Assegurança Lliure per tal d’aprofundir en les característiques de l’activitat al sector privat.  

En aquest sentit i com ja vam manifestar fa més d’un any, el Col·legi és una peça essencial per transmetre la situació en que es troben els professionals, com a element de cohesió i reacció davant les actuacions dels agents que intervenen en el sector.  

Per això, els professionals que treballeu en aquest àmbit i/o el combineu amb el sector públic vau rebre l’oferiment de respondre un qüestionari que es va dur a terme entre el 26 d’octubre i el 19 de novembre. Un cop fet el treball de camp, el tractament i l’estudi de les dades, toca valorar-les. 

L’informe conclou que un 63% dels metges que treballen per EALL consideren que les tarifes que perceben són insuficients. En aquest sentit, les dades de l’estudi són concloents: gairebé per a la meitat dels consultats, els ingressos derivats de l’activitat assistencial en els sector privat han disminuït en els darrers dos anys. Fins i tot, en alguns casos, hi ha hagut una tendència a l’alça en l’activitat, però per contra, s’han mantingut els ingressos. Les dades són clares: es confirma la tendència de retrocés. I al Col·legi seguirem treballant per frenar-lo. Heu manifestat que no us sentiu prou valorats per la qualitat de la vostra feina i que això tampoc es tradueix en el nivell salarial. La competitivitat i les ofertes entre les mútues que hi ha al mercat han desencadenat rivalitats molt fortes entre les companyies i els perjudicats d’aquest conflicte han estat, sobre tot, els metges. Com ens heu demanat, seguirem treballant, en la mesura del possible, perquè això canviï.  

Hem iniciat una ronda de trobades amb les diferents entitats per traslladar les vostres valoracions de la situació actual als gestors oportuns, de manera que amb les limitacions legals oportunes, continuarem defensant els interessos professionals del nostre col·lectiu.  

Com sempre, les portes del Col·legi estan obertes, si teniu qualsevol suggeriment o comentari, agrairem que us adreceu a nosaltres.Dr. Fernando Vizcarro
President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Cercar